Raport de evaluare a nevoilor

Acest raport include rezultatele interviurilor cu grupurile ţintă, rezultatele sesiunilor de focusgrup şi rezultatele cercetărilor din ţările participante.
⇒DOWNLOADS

 

Workshop Curriculum

Curriculumul cuprinde materialele didactice necesare la workshop-urile organizate separat pentru fiecare grup ţintă – asistenţii maternali, părinţii biologici şi asistenţii sociali.
⇒DOWNLOADS

 

Manuale FaLeFos

Cele mai importante produse/rezultate ale proiectului FaLeFos sunt manualele elaborate specific fiecărui grup ţintă în parte. Aceste manuale conţin rezultatele proiectului şi materialele didactice, toate adaptate la nevoile fiecărui grup ţintă în parte. Asistenţii maternali, părinţii biologici şi asistenţii sociali vor putea folosi ghidul lor individual şi specific în viaţa de zi cu zi.
⇒DOWNLOADS

 

Site-ul

Site-ul proiectului conţine informaţii legate de proiect, partenerii proiectului şi link-uri sau informaţii aferente subiectului – familiile de plasament şi asistenţii maternali.