Grupuri ţintă şi beneficiari ai proiectului FALEFOS

Sistemul de plasament în familii poate fi conceput ca un triunghi în centrul căruia se află copilul plasat. El este înconjurat de către asistentul maternal, părinţii biologici şi asistenţii sociali.

Aşadar, grupurile ţintă ale proiectului sunt următoarele:

   ⇒ copilul aflat în plasament,
   ⇒ (familia) asistentului maternal,
   ⇒ părinţii biologici şi
   ⇒ asistenţii sociali.

 

Colaborarea între familia de plasament şi cea biologică deseori apare în condiţii şi circumstanţe dificile. Educaţia familială, dezvoltarea acestei colaborări devine realizabilă numai dacă recunoaştem şi înţelegem diferitele necesităţi ale diverselor grupuri ţintă.

Toate activităţile se axează pe interesul şi bunăstarea copiilor, care sunt utilizatorii finali/beneficiarii triunghiului. Astfel, copiii reprezintă cel mai important grup ţintă al proiectului şi se află în centrul oricărui efort din cadrul proiectului.