Obiectivul principal al proiectului FaLeFos este să convingă actanţii triunghiului, adică familiile de plasament (asistenţii maternali), părinţii biologici şi asistenţii sociali despre importanţa cooperării între ei. Activităţile proiectului vizează în primul rând bunăstarea copilului prin formarea şi pregătirea familiilor şi asistenţilor sociali.

Proiectul va crea oportunităţi pentru asistenţii maternali, părinţii biologici şi asistenţii sociali să lucreze la îmbunătăţirea sistemului. În acelaşi timp, vor învăţa despre importanţa şi dificultăţile legate de educaţia familială în cadrul familiilor de plasament.

Un alt interes major al proiectului este sensibilizarea şi conştientizarea publicului în legătură cu sistemul de plasament în familii şi asistenţii maternali.