Raport dotyczący analizy potrzeb

Niniejszy raport obejmuje wyniki uzyskane podczas wywiadów z grupami docelowymi, rezultaty z grup fokusowych oraz badań przeprowadzonych w państwach biorących udział w projekcie.
⇒ DOWNLOADS

 

Program warsztatów

Program warsztatów zawiera materiały do nauczania i nauki podczas indywidualnych warsztatów dla rodziców zastępczych, biologicznych oraz pracowników pomocy społecznej.
⇒ DOWNLOADS

 

Podręczniki FaLeFos

Najważniejszym produktem projektu FaLeFos są podręczniki przeznaczone dla poszczególnych grup docelowych. W podręcznikach tych przedstawiono zbiór rezultatów projektu, a także materiały do nauczania i nauki przystosowane do potrzeb każdej z grup docelowych. Rodzice zastępczy, biologiczni i pracownicy pomocy społecznej mogą na co dzień korzystać z przeznaczonego dla nich przewodnika.
⇒ DOWNLOADS

 

Strona internetowa

Na stronie internetowej znajdują się informacje dotyczące projektu, partnerów projektu, a także powiązane z nim linki oraz informacje dotyczące rodzicielstwa i rodzin zastępczych.