Grupy docelowe projektu FALEFOS

W systemie rodzicielstwa zastępczego mamy do czynienia z trójkątem, w centrum którego jest dziecko. Wokół niego znajdują się rodzice zastępczy, biologiczni oraz pracownicy socjalni.

Dlatego grupami docelowymi tego projektu są

   ⇒ dzieci w rodzinie zastępczej,
   ⇒ rodzice zastępczy,
   ⇒ rodzice biologiczni oraz
   ⇒ pracownicy pomocy społecznej.

 

Rozwój możliwy jest jedynie po uświadomieniu sobie i zrozumieniu różnorodnych potrzeb tych grup docelowych; dopiero wówczas edukacja rodzinna (rodzin zastępczych), która nierzadko odbywa się w trudnych warunkach i okolicznościach, staje się możliwa.

Podczas wszystkich działań nacisk kładziony jest na dobro i korzyści dla dzieci, jako końcowych odbiorców powstałego w tym procesie trójkąta. Dlatego dzieci w rodzinie zastępczej uznawane są za nadrzędną grupę docelową projektu; to na nich koncentrują się wszystkie nasze starania.