Głównym celem projektu FaLeFos jest promowanie zrozumienia i gotowości do współpracy między rodzicami zastępczymi, biologicznymi oraz pracownikami pomocy społecznej. Zapewniając możliwość edukacji i szkolenia rodzinom oraz profesjonalnym pracownikom, staramy się działać dla dobra dziecka.

W czasie tego projektu rodzice zastępczy, biologiczni oraz pracownicy pomocy społecznej będą mieli szansę aktywnego udziału w usprawnianiu systemu. Jednocześnie dowiedzą się, jak ważna jest edukacja rodziny w kontekście rodzicielstwa zastępczego i na jakie trudności można natrafić.

Ważnym zagadnieniem w ramach projektu jest wyczulenie rodziców zastępczych i podniesienie ich świadomości w tym zakresie.