Witamy na stronie projektu FALEFOS!

  • W jaki sposób można poprawić warunki wychowania dzieci w rodzinach zastępczych?
  • W jaki sposób najlepiej jest wspierać pracowników pomocy społecznej, rodziców zastępczych oraz biologicznych?
  • W jaki sposób rodzice zastępczy mogą nauczyć się lepiej rozumieć biologicznych rodziców swoich przybranych dzieci?
  • W jaki sposób rodzice biologiczni mogą, dla dobra swoich dzieci, współpracować z rodzicami zastępczymi?
  • W jaki sposób pracownicy pomocy społecznej oraz rodzice zastępczy mogą towarzyszyć rodzicom biologicznym i dodawać im sił w procesie żałoby?

Na takie, między innymi, pytania stara się odpowiedzieć projekt FaLeFos. Nazwa „FaLeFos” jest skrótem od angielskich słów: Family Learning in Foster families (Edukacja rodzinna w rodzinach zastępczych). Celem projektu jest rozwinięcie i poprawa, dla dobra dzieci, wzajemnego zrozumienia i współpracy między rodzicami zastępczymi, biologicznymi oraz pracownikami pomocy społecznej. Dzieci w rodzinie zastępczej są głównym celem wszystkich naszych działań i wysiłków.

Ten dwuletni projekt rozpoczął się w listopadzie 2013 r.