W okresie dwóch lat trwania projektu planujemy następujące główne działania:

  • Na podstawie wywiadów z grupami docelowymi, rezultatów z grup fokusowych i wyników badań w krajach biorących udział w projekcie, przygotujemy raport dotyczący oceny potrzeb.
  • Biorąc pod uwagę wyniki analizy potrzeb, opracujemy program warsztatów i odpowiednie materiały edukacyjne dla grup docelowych.
  • Każde państwo partnerskie projektu przeprowadzi dwu- lub trzydniowe warsztaty dla każdej z grup docelowych.
  • Doświadczenia i wyniki powyższych działań zostaną podsumowane w przystępny sposób w podręcznikach dla grup docelowych.