A projekt két éves futamideje alatt a következő fő tevékenységek kivitelezését tervezzük:

  • A célcsoportokkal és a fókusz csoportokkal végzett interjúk eredményei valamint a résztvevő országok kutatási eredményei alapján elkészítjük az igényfelmérésről szóló jelentést.
  • Figyelembe véve az igényfelmérés eredményeit a különböző célcsoportok számára kidolgozunk egy-egy műhelyfoglalkozás tematikát és a hozzátartozó tananyagokat.
  • Mindenik partnerország két-három napos műhelyfoglalkozást szervez minden egyes célcsoport számára.
  • A fent említett tevékenységek eredményeit és tapasztalatait egy felhasználóbarát kézikönyvben összesítjük a célcsoportok számára.