Analiza potreba

Analiza potreba obuhvatiti će rezultate intervjua s ciljanim skupinama, izvješće o provedenim fokus grupama te istraživanja provedena u zemljama sudionicama.
⇒ DOWNLOADS

 

Kurikulum edukativnih aktivnosti

Kurikulum edukativnih aktivnosti osigurati će materijale za podučavanje i učenje za provedbu radionica s udomiteljima, biološkim roditeljima i socijalnim radnicima.
⇒ DOWNLOADS

 

FaLeFos priručnici

Najvažniji rezultat projekta FaLeFos su priručnici za specifične ciljne skupine. Ovi priručnici predstavljaju zbirku rezultata projekta te edukativnih materijala prilagođenih za svaku pojedinu ciljnu skupinu. Udomitelji, biološki roditelji i socijalni radnici moći će koristiti priručnike kao pojedinačne i specifične vodiče u svakodnevnom životu.
⇒ DOWNLOADS

 

Website

The project website includes information on the project, the project partners and related links and information on the topic of foster parents or surrogate families.