FALEFOS ciljana skupina

Sustav udomiteljstva čini djelatni trokut u čijem je središtu dijete. Ono je okruženo udomiteljima, biološkim roditeljima i socijalnim radnicima.

Zbog toga možemo reći da pod ciljanu skupinu spadaju:

   ⇒ Udomljeno dijete,
   ⇒ Udomitelji,
   ⇒ Biološki roditelji, and
   ⇒ Socijalni radnici.

 

Napredak je moguć samo kada prepoznajemo i razumijemo potrebe različitih ciljnih skupina; tek je tada moguće u udomiteljskoj obitelj ostvariti dobrobiti obiteljskog učenja, kojemu često prethode teški uvjeti i okolnosti.

Sve projektne aktivnosti stavljaju naglasak na interes i dobrobit djeteta kao krajnjeg korisnika djelatnog trokuta. Najvažnija ciljna skupina ovog projekta su udomljena djeca, ona su u središtu svih naših napora.