Dobrodošli na stranicu FALEFOS projekta!

  • Kako poboljšati uvjete za odgoj djece u zamjenskim obiteljima?
  • Kako socijalnim radnicima, udomiteljima i biološkim roditeljima dati podršku?
  • Kako da udomitelji nauče razumijeti djetetove biološke roditelje?
  • Kako da biološki roditelji, za dobrobit djeteta, surađuju s djetetovim udomiteljima?
  • • Kako da se socijalni radnici i udomitelji udruže i osnaže biološke roditelje u fazi žalovanja?

Između ostaloga, ovo su neka pitanja kojima se bavimo u FaLeFos projektu. FaLeFos dolazi od engleskih riječi „Family Learning in Foster families“, odnosno obiteljsko učenje u udomiteljskim obiteljima. Cilj ovog projekta je osnaživanje, unaprijeđivanje te obostrano razumijevanje i suradnja udomiteljskih i bioloških obitelji te socijalnih radnika. Djeca u udomiteljskim obiteljima u centru su pozornosti i djelovanja ovog projekta.

Projekt je započeo je u studenom 2013. godine i trajati će dvije godine.